DCVG & CIPS (Direct Current Voltage Gradient) (close Interval Pipe-to-Soil Potential Survey)

ساخت کشور: انگلستان
شرکت سازنده: DCVG

DCVGیکی از دو ابزار مهم (DCVG – CIPS) در کانسپت EDCA به منظور تشخیص و آشکارسازی عیب پوشش لوله های مدفون است. هر دو روش DCVG  و CIPS  برای آشکارسازی سیستم های لوله گذاری CP مورد استفاده قرار می گیرند.
اصول تکنیک DCVG استفاده از ولتاژ DC گرادیان است. از DCVG می توان در سطح شهر، در سراسر رودخانه، مدخل رودخانه ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها، مرداب ها، سیستم های موازی لوله های گاز، روغن، مواد شیمیایی، و لوله های آب می توان استفاده نمود.
دستگاه کوانتوم CIPS از تکنولوژی GPS برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند و همچنین قادر به برداشت اطلاعات مکانی ، تاریخ و زمان می باشد.
DCVG & CIPS (Direct Current Voltage Gradient) (close Interval Pipe-to-Soil Potential Survey)

    کاتالوگ دستگاه

  • DCVG

محصولات مرتبط

  • (PCMx (Pipeline Current Mapper
    (PCMx (Pipeline Current Mapper

    تست وعیب یابی پوشش لوله ، عیب یاب عایق لوله ، مجهز به فرستنده ، گیرنده ، A فریم ، با توان 10 وات مناسب جهت بازرسی غیرمخرب پوشش یا عایق لوله های فلزی گاز و ...