buy instagram likes

فرصت های همکاری

متقاضیان همکاری با شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز می توانند با تکمیل فرم زیر تقاضای خود را جهت بررسی استخدام در واحد مورد نظر ارائه نمایند. در اسرع وقت پس از بررسی مستندات ارسالی نتیجه از طریق آدرس ایمیل ارائه میگردد.

فرم فرصت های همکاری

آپلود فایل تصویر حداکثر سایز مجاز برای تصویر 150*150 پیکسل با حجم 100 کیلوبایت می باشد.
آپلود رزومه حداکثر حجم مجاز 900 کیلوبایت می باشد.