مقالات

 • تکنیک هوشمند انتخاب بهترین فیلترهای صوتی در نشت یاب های آکوستیک
  تکنیک هوشمند انتخاب بهترین فیلترهای صوتی در نشت یاب های آکوستیک
  24 اردیبهشت 1397

  اغلب نشت یاب آب به منظور حذف صداهای ناخواسته ی محیطی و تمرکز بر صدای نشت آب به کاربر امکان دسترسی به فیلترهای دستگاه و انتخاب باند فرکانسی کوچک تر (پهنای باند کمتر) در داخل باند فرکانسی اصلی عملکرد دس...

 • دستگاه های تست عملکرد کنتور آب
  دستگاه های تست عملکرد کنتور آب
  30 دی 1396

  دستگاه های تست عملکرد کنتورهای آب که به دستگاه تست کنتور معروف هستند، یک کنتور دقیق می باشند که به منظور صحت سنجی عملکرد کنتورهای آب طراحی و ساخته شده اند. به طبع سیستم تست عملکرد کنتورهای آب می بایست...

 • نشت یاب های آکوستیک آب (نشت یاب ژئوفن)
  نشت یاب های آکوستیک آب (نشت یاب ژئوفن)
  2 دی 1396

  از آنجا که لوله های تحت فشار آب، مدفون در خاک در زمان نشت موجب ایجاد لرزش در بدنه ی لوله می شوند و همچنین مولکول های آب با خروج از لوله و برخورد با خاک ایجاد سیگنال های صوتی می کنند ، از روش دریافت سی...