مقالات

 • مدیریت و کنترل نشت آب
  مدیریت و کنترل نشت آب
  11 دی 1397

  حفظ آب بعنوان یکی از گرانبهاترین منابع طبیعی از دیدگاه های گوناگون مانند محیط زیست، سرمایه¬های طبیعی و فرصت¬ها و تهدیدهای اقتصادی همواره شایسته اهمیت و توجه ویژه است. کنترل نشت آب در حوزه کنترل هدر رف...

 • آب بدون درآمد چیست؟ ( بخش دوم)
  آب بدون درآمد چیست؟ ( بخش دوم)
  9 دی 1397

  در بخش اول، تعریف آب بدون درآمد و بخش های ذیل آن ارائه شد در این بخش سیاست های کشور ژاپن بعنوان کشور پیشرو در کاهش هدر رفت آب در جهان ارائه می گردد.

 • آب بدون درآمد چیست؟
  آب بدون درآمد چیست؟
  8 دی 1397

  آب بدون درآمد بطور کلی به آبی اتلاق می گردد که توسط شرکت آب و فاضلاب یا تامین کننده تامین می گردد و از شبکه خارج میشود ولیکن هیچ گونه درآمدی برای شرکت تامین کننده آن آب نداشته و مبلغ معادل تامین آن تو...