معرفی مدیران

 • الهام ملزوماتی
  الهام ملزوماتی
  مدیر عامل
  مهندس برق الکترونیک و مهندسی پزشکی
  malzoomati[at]fap-company.com
 • محمدرضا عزیزی
  محمدرضا عزیزی
  رئیس هیئت مدیره و جانشین مدیر عامل
  مهندس برق الکترونیک
  azizi[at]fap-company.com
 • شاهرخ شبستری
  شاهرخ شبستری
  مشاور فنی مدیر عامل
  مهندس برق الکترونیک
  info[at]fap-company.com
 • ساغر میرحسینی
  ساغر میرحسینی
  مدیر فروش و بازرگانی
  کارشناس فروش
  sales[at]fap-company.com
 • مریم غلامی
  مریم غلامی
  مدیر واحد مالی و اداری
  کارشناس حسابداری
  finance[at]fap-company.com
 • حسین خاکشور
  حسین خاکشور
  مدیر واحد تولید و پشتیبانی فنی
  مهندس برق الکترونیک
  producer[at]fap-company.com
 • سید  مهدی طباطبایی
  سید  مهدی طباطبایی
  مشاور مالی
  کارشناس مالی
  finance[at]fap-company.com
 • سعید بهمنی
  سعید بهمنی
  مشاور و وکیل حقوقی شرکت
  وکیل پایه یک دادگستری
 • حامد حسین پور
  حامد حسین پور
  مدیر تحقیقات و توسعه فن آوری
  مهندس برق الکترونیک
  info[at]fap-company.com